[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: una basica de xarxahola!!

> auto lo
> iface lo inet loopback
 
crec que abans de definir les característiques de la iface eth0 t'hi falta aquesta línia:

auto eth0

> iface eth0 inet static
> address 192.168.0.194
> gateway 192.168.0.100
> netmask 255.255.255.0
> network 192.168.0.1
> broadcast 192.168.0.255
> 
> i després /etc/init.d/networking restart

i em sembla que ja està ;)

salutacions, 

pau.Reply to: