[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Colla de sosos !!! ... i potser alguna sosa.Tinc alguna que altra birra pendent amb tu, Lluís, :)
No sé, si es proposa quelcom en ferm, si puc, m'hi apunto! On?
Cerdanyola del Vallès :) ?

El 22/02/07, Lluís Gras <serni@serni.net> ha escrit:
A veure !!!

Hi ha una proposta sobre la taula per quedar, fer uns beures, cruspir-se
alguna cosa i fer-la petar encara que sigui sobre la inseminació
artificial del tallacebes, en castellà en diuen "alacran cebollero", per
situar-vos.

... i exceptuant en Leo, el Josep Mª i un servidor que ja hem donat
senyals de "birra"  ( CopyLeft d'en Josep Mª ) la resta del personal
sembla que estigui gaudint d'un viatje a /dev/null, null, null ...

Respireu ... que no fan pagar per fer-ho ;-)


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Reply to: