[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: TightVNC: ERA: nx per sargeEt copio a continuació el meu fitxer .vnc/xstartup

Gràcies!!! m'ha funcionat perfectament.

rpb

Reply to: