[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Slab corruption ?Hola,

Ostis, gaire maco no és...
Has provat abans que res, d'arrancar en mòde RO (o amb un Live CD) i forçar un FSCK complet?


2007/2/2, Xavi Drudis Ferran < xdrudis@tinet.cat>:
Hola.

Tinc un servidoret petit amb poca càrrega connectat a l'ADSL
de casa. Té una debian sarge i ha funcionat bé durant molts
mesos (i anys) però d'ençà d'ahir que malgrat que segueix funcionant
em surten uns missatges estranys al log. Em surten a les 6:25 AM
que crec que és quan s'executen tasques de manteniment del sistema.

El nucli és un 2.6.12  compilat a mà. Fa temps que no el recompilo
però no recordo actualitzacions de seguretat al codi font del 2.6.12,
potser se m'han passat.
 

Feb  2 06:25:08 viaverda kernel: Slab corruption: start=c3f06924, len=408F
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: Redzone: 0x5a2cf071/0x5a2cf071.
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: Last user: [ext2_destroy_inode+20/32](ext2_destroy_inode+0x14/0x20)
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: 090: 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 7b 6b 6b
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: Prev obj: start=c3f06780, len=408
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: Redzone: 0x170fc2a5/0x170fc2a5.
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: Last user: [ext2_alloc_inode+17/48](ext2_alloc_inode+0x11/0x30)
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: 000: 87 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: Next obj: start=c3f06ac8, len=408
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: Redzone: 0x5a2cf071/0x5a2cf071.
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: Last user: [ext2_destroy_inode+20/32](ext2_destroy_inode+0x14/0x20)
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: 000: 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: 010: 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: Slab corruption: start=c3f06924, len=408
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: Redzone: 0x5a2cf071/0x5a2cf071.
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: Last user: [ext2_destroy_inode+20/32](ext2_destroy_inode+0x14/0x20)
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: 090: 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 7b 6b 6b
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: Prev obj: start=c3f06780, len=408
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: Redzone: 0x170fc2a5/0x170fc2a5.
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: Last user: [ext2_alloc_inode+17/48](ext2_alloc_inode+0x11/0x30)
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: 000: 87 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: Next obj: start=c3f06ac8, len=408
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: Redzone: 0x5a2cf071/0x5a2cf071.
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: Last user: [ext2_destroy_inode+20/32](ext2_destroy_inode+0x14/0x20)
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: 000: 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b
Feb  2 06:25:08 servidor kernel: 010: 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
--
Andreu Bassols i Alcón
Reply to: