[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PDF a KDEEl Dissabte 02 Desembre 2006 22:29, Josep Ma. Ferrer va escriure:
>         ... i els PDF es generen correctament, o com a mínim els veig
> perfectament amb el kpdf i el kghostview.
>
>         Podria ser un problema amb el gs?

O amb els fonts.  Hauré d'aprendre a usar el gs a mà per a confirmar-ho :)


-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.Reply to: