[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ripeixar un dvd:: > He provat diferents packages, inclús he compilat el meu propi
:: > mplayer 

El pots visionar el tal dvd abans amb el mplayer?  

mplayer -v dvd:// -dvd-device /dev/hdc
     [ o «/dev/el-que-sigui» ]


Amb “verbose” [-v] podràs veure'n els detalls d'allò (compilat o no) 
que va malament ─si és que va malament, car a vegades diu que va 
malament però és just un doi que no impedeix que es visioni bé.  
Amb l'identify=5 o 6 gratarà per dins els fitxers IFO del teu DVD i 
et donarà els detalls dels títols, capítols, llengües, subtítols, 
etc.

mplayer -msglevel identify=6  dvd:// -dvd-device /dev/hdc 


:: Altres eines (p.ex. mencoder) et poden fer la feina en una sola
:: línia, però has de tenir certa experiència en entendre tots els
:: paràmetres que necessiten.

Al final del man(nual) mplayer et dóna uns quants exemples mencoder, 
no massa complicats.  En tot cas, trobar l'equilibri entre qualitat 
d'audio (-oac), vídeo (-ovc) i les seves permutacions 
cor-còdec-compressores és tot un món d'experiències a base de pujar 
o baixar àudios i vídeos bitrates i els filtres  -vf scale, entre 
d'altres.   Amb « -endpos 5mb » pots anar fent les proves amb 
escenes que just pesen 5 MB; o els primers 300 segons amb « -endpos 
300 », que són cinc minuts.

Aquí, a partir d'un DVD qualsevol, un exemple d'un XviD creat en 
dues passades;  en la primera,

mencoder dvd:// -dvd-device /dev/hdc -ovc lavc -lavcopts 
vcodec=mpeg4:vpass=1 -ffourcc XVID -oac mp3lame -lameopts 
abr:br=64 -endpos 5mb -o /dev/null

et crea un divx2pass.log per a la segona passada, que és aquesta,

mencoder dvd:// -dvd-device /dev/hdc -ovc lavc -lavcopts 
vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 -ffourcc XVID -oac 
mp3lame -lameopts abr:br=64 -endpos 5mb -o provade5mb.avi


Jo l'he fet amb la bandera -ffourcc XVID, que pot llegir el meu 
player endollat al televisor i que no gasta les patents del 
bombàstic DviX.

Si trobes que pasturar el manual o aquest web

http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML-single/en/MPlayer.html#mencoder

és massa feixuc, sempre pots anar als wikis més mengívols de Can 
Gentoo,

http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Mencoder_Introduction_Guide
Mateu


.Reply to: