[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Errors de evbug.c a punta palaTinc el log del sistema plagat d'això :

evbug.c: Event. Dev: isa0060/serio0/input0, Type: 0, Code: 0, Value: 0
evbug.c: Event. Dev: isa0060/serio0/input0, Type: 4, Code: 4, Value: 28
evbug.c: Event. Dev: isa0060/serio0/input0, Type: 1, Code: 28, Value: 0
evbug.c: Event. Dev: isa0060/serio0/input0, Type: 0, Code: 0, Value: 0
evbug.c: Event. Dev: isa0060/serio0/input0, Type: 4, Code: 4, Value: 200
evbug.c: Event. Dev: isa0060/serio0/input0, Type: 1, Code: 103, Value: 1
evbug.c: Event. Dev: isa0060/serio0/input0, Type: 0, Code: 0, Value: 0
evbug.c: Event. Dev: isa0060/serio0/input0, Type: 4, Code: 4, Value: 28
evbug.c: Event. Dev: isa0060/serio0/input0, Type: 1, Code: 28, Value: 1
evbug.c: Event. Dev: isa0060/serio0/input0, Type: 0, Code: 0, Value: 0

Sembla com una mena de keylogger :S, tot i que he llegit per algun lloc que és un bug ... Si faig "rmmod evbug" s'acaben els errors, però no he trobat la manera de fer que desapareguin el tot quan arrenco.

Tinc  aquest nucli :

Linux lalala 2.6.17-2-686 #1 SMP Wed Sep 13 16:34:10 UTC 2006 i686 GNU/Linux

Amb l'anterior no em passava. (el 2.6.15 o 16).

Alguna idea ? Gràcies!
Salutacions,
Dani.Reply to: