[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

problemes sincronitzant PalmHola a tothom,

tinc problemes a l'hora de sincronitzar una Palm amb el meu PC (Debian Etch al dia). Intento configurar el Gnome-pilot i quan arriba al moment de la sincronitazació inicial de les dades, al prémer el botó de sincronització al Gnome-pilot no li arriba res (es queda "esperant" indefinidament).

Algunes vegades fins i tot la Palm es queda "penjada" amb un "fatal exception" i cal fer-li un reset...

Us passo al final la sortida del dmesg i lsusb i algunes dades més...

Algú té algun idea per on continuar buscant?

Moltes gràcies

Jordi

====================================================================

jordir@ornitorrinc:~$ dmesg
ohci_hcd 0000:00:0f.0: wakeup
usb 3-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice
visor 3-2:1.0: Handspring Visor / Palm OS converter detected
usb 3-2: Handspring Visor / Palm OS converter now attached to ttyUSB0
usb 3-2: Handspring Visor / Palm OS converter now attached to ttyUSB1

====================================================================

jordir@ornitorrinc:~$ lsusb
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 004: ID 0830:0070 Palm, Inc.
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 002: ID 059b:0055 Iomega Corp.
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 002: ID 05fe:0007 Chic Technology Corp. Twinhead Mouse
Bus 001 Device 003: ID 03f0:2004 Hewlett-Packard DeskJet 640c
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000

====================================================================

els dispositius /dev/ttyUSB* es creen amb els permisos següents

jordir@ornitorrinc:~$ ls -l /dev/ttyUSB*
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 2006-11-07 16:02 /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 2006-11-07 16:02 /dev/ttyUSB1

====================================================================

i el meu usuari està al grup en qüestió (dialout)

jordir@ornitorrinc:~$ grep dialout /etc/group
dialout:x:20:jordirReply to: