[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes sortida internet ubuntu edgy 6.10 (amb dapper 6.06LTS també)pero els altres pc's els tink amb akests dns i van b:S

2006/11/6, Carles Pina i Estany <carles@pina.cat>:

Hola,

On Nov/05/2006, ASQUES wrote:

> Entro a google i tot perfecte,busco algo i va de perlas però no puc fer res
> més que això, RES MÉS! només buscar a google, ni entrar a guia ubuntu ni
> foros ni res!
> algú sap que fer? ah, la red funciona perqué puc accedir a altres ordenadors
> i funciona perfectament!

a una altra llista una persona tenia aquest problema i eren uns DNS's de
Telefonica que no anaven...

--
Carles Pina i Estany            GPG id: 0x8CBDAE64
        http://pinux.info       Manresa - Barcelona


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: