[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

permisos en mailmanPerdoneu-me, ja sé que és una mica off-topic:

Estic provant un script de php per gestionar llistes de Mailman que em dona problemes en el meu debian sarge. l'script pot crear llistes (dedueixo doncs que tots els permisos són correctes) però a l'hora de donar d'alta un subscriptor nou a la llista tinc un error:

Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib/mailman/bin/add_members", line 255, in ?
   main()
 File "/usr/lib/mailman/bin/add_members", line 208, in main
   mlist = MailList.MailList(listname)
 File "/usr/lib/mailman/Mailman/MailList.py", line 126, in __init__
   self.Lock()
 File "/usr/lib/mailman/Mailman/MailList.py", line 159, in Lock
   self.__lock.lock(timeout)
 File "/usr/lib/mailman/Mailman/LockFile.py", line 243, in lock
   self.__write()
 File "/usr/lib/mailman/Mailman/LockFile.py", line 422, in __write
   fp = open(self.__tmpfname, 'w')
IOError: [Errno 13] Permission denied: '/var/lib/mailman/locks/prova.lock.unaweb.cat.25549.0'

buscant al google he trobat força respostes sobre un problema de permisos però res no m'ho arregla. Algú té alguna idea del que m'està passant? Per cert, puc afegir subscriptors via comandament i el propi gestor web, els problema el tinc només amb l'script de php i tinc l'usuari www-data dins del grup list, el grup del mailman. check_perms no em dona cap error...?-)

gràcies

RobertReply to: