[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: curiositatA Dijous 28 Setembre 2006 16:12, Lluís Gras va escriure:
> > Heu provat de fer login en majúscules en una consola?
> >
> > --
> > ernest
> >
> > 	"All the people look well in the dark."
> > 		â??The Velvet Underground
>
> Cony quines coses :O
>
> Debian GNU/Linux testing/unstable ns.serni.net tty2
>
> ns.serni.net login: ROOT
> PASSWORD:
>
> LOGIN INCORRECT
> NS.SERNI.NET LOGIN:
> OGIN TIMED OUT AFTER 60 SECONDS.
>
> Debian GNU/Linux testing/unstable ns.serni.net tty2
>
> És això el que deies ?

Vaja, quina cosa més estranya!

Em passa el mateix, i ja puc pitjar totes les tecles que vulgui que no 
aconsegueixo desactivar les majúscules.

Fins que no fa el timeout no retorna a l'estat «natural».
Supòs que deu ser un bug...
-- 
*--------------------------------------------------------------------*
| Pau Tallada Crespí              Linux User : #345498 |
| SIP URL : sip:pautallada@ekiga.net      GPG Key : 0xC2E6DD29 |
| Mail : pau_tallada AT telefonica DOT net              |
*--------------------------------------------------------------------*

Attachment: pgpN0ZlA9477_.pgp
Description: PGP signature


Reply to: