[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

suplent del etherconfBones ...

Acabo de veure que han fet fora de unstable i també de testing el paquet
etherconf ( per Orphaned i Buggy ) algú coneix alguna cosa del mateix
caire espartà, rotllo ncurses, per configurar les targetes de xarxa.

Gràcies ...Reply to: