[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Un debianita als ferrocatasBones,

a barcelona no se, però per internet pots probar aqui:
http://www.cafepress.com/buy/debian/-/pv_design_prod/p_storeid.54251894/pNo_54251894/id_12020245/opt_/pg_/c_/fpt_

o aqui (que a més diuen que donen una part al projecte debian) encara que no és tant bonica:
http://www.killermundi.org/contents/h6.htm

Si és la negra de la espiral amb el Debian/Rules (per darrera el mateix però en petit), aquestes son una tirada especial que fa un paio de tant en tant (jo em vaig demanar una al 2001 i encara dura :) . No et puc dir qui és doncs jo li vaig demanar a un amic que hi estava enterat.

apa, 8-)


On Tue, 29 Aug 2006 20:33:35 +0200 (CEST)
Lluís Gras <serni@serni.net> wrote:

> Això mateix !!! ... he quedat tan astorat que no m'ha donat temps a
> reaccionar i preguntar-li si realment ho era o havia trobat la sammarreta
> de la espiral a les rebaixes.
> 
> En qualsevol cas m'ha fet molta gràcia, algú sap d'algun lloc a barna que
> tinguin mercaderia d'aquesta, he de renovar el "pool" de samarretes i una
> així ja em faria el pes.
> 
> 
> Vinga ...
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


-- 
 _________________________________________________
/ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
\_________________________________________________ /
   \
   \ (__)   _      _   _   _     
     (\/)   | |__ _  _| |__ | |__ | | ___ 
 /-------\/   | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
 / | 666 ||    | | | | |_| | |_) | |_) | | __/
* ||----||    |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___| 
  ~~  ~~                    Reply to: