[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SquidAlgu sap alguna forma de veure en temps real les ips que fan peticions al proxy squid, així com la tasa de transferencia i les pagines visitades?
 
Gracies.

Reply to: