[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Alliberar espai de discGràcies a tots ! Ja tinc el gnome instal·lat i estic al·lucinant :pBenjamí Villoslada wrote:
El Divendres 11 Agost 2006 19:42, Dani va escriure:
 
Amb du -S . | sort -n m'ha cridat l'atenció això (en kb):

 917510  ./proc
  
El proc no està muntat a l'arrel, és un pseudo sistema d'arxius muntat a /proc

$ cd /proc/
benjami@itaca:/proc$ df -h .
S. fitxers      Mida En ús Lliure %Ús Muntat en
proc           0   0   0  - /proc

$ mount |grep proc
proc on /proc type proc (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw

 
 2772504 ./var/cache/apt/archives
  
amb sudo aptitude clean ho tens net, com comentava el Lluís.

Si al comandament du hi poses el paràmetre h, podras llegir-ho millor, ja que 
possiblement en fas molts :)

 


Reply to: