[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Una fàcil de WiFi: intel pro wireless 3945 gairebé funcion antJo fa temps que la vaig configurar a partir del sources que porta
debian amb a-m i-a ipw2200. Pero abans et tens que baixar el firmware
corresponen e instalar-lo a un directori , no recordo quin.

El 02/08/06, Lluís Gras <serni@serni.net> ha escrit:
> Hola, els últims mesos he estat utilitzant debian i seguint el fòrum,
> espero
> que no molesti a ningú que en el portàtil que m'acabo de comprar hi hagi
> posat una ubuntu 6.06.
>
> La qüestió és que mai he hagut de treballar amb una targeta wire-less, i
> resulta que la que porta el meu portàtil està força documentada i fins i
> tot
> intel proporciona drivers per a linux.
>
> Així que m'he posat en marxa, m'he descarregat tot el que m'havia de
> descarregar i quan estava fent uns makes i make-installs de cop em trobo
> que
> al meu ordinador, al costadet dels directoris que em va creant, ja n'hi ha
> uns amb noms similars. Aleshores sembla com si, per una cosa d'aquelles de
> la vida, el sistema CASI ha aconseguit fer funcionar la targeta per si
> sol,
> però dic casi, perquè em trobo coses com aquesta:
>
>>> iwconfig
> lo    no wireless extensions.
>
> eth0   no wireless extensions.
>
> sit0   no wireless extensions.
>
> Però sembla que el kernel si que detecta la tarja (el driver que he
> descarregat té de nom ipw3945):
> ~$ lsmod | grep ieee80211
> ieee80211       38952 1 ipw3945
> ieee80211_crypt     6528 1 ieee80211
> ieee80211_1_1_13    39880 0
> ieee80211_1_1_13_crypt   7040 1 ieee80211_1_1_13
>
> i a més sembla que el carrega bé:
> $ dmesg | grep ipw3945
> [17179585.724000] ipw3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945 Network Connection
> driver for Linux, 1.0.5m
> [17179585.724000] ipw3945: Copyright(c) 2003-2006 Intel Corporation
> [17179586.688000] ipw3945: Detected Intel PRO/Wireless 3945ABG Network
> Connection
>
> Aleshores potser se m'està anant la pilota recompilant el kernel i tal...
> La
> pregunta és:
>
> ¿Què haig de fer per comprovar si el kernel detecta la tarja i els drivers
> ja són a lloc? Hi ha comandes tipus ifup per a wifi?
>
> Sé que la pregunta és una mica genèrica, en realitat el problema és que no
> trobo a google un manual de configuració genèric per a wifi-linux, sinó
> cosetes molt particulars per a la meva tarja, o el sistema operatiu
> aquest.
> Si em voleu passar algun link a algun how-to o manual de comandes
> relacionades amb wifi us ho agrairia molt
>
> Moltes gràcies !!!
> Salut!!!
> Marc///
>

Juraria que a Bulma hi havia en portada un article sobre com configurar
aquesta mateixa tarjeta, malauradament hores d'ara no puc accedir-hi per
confirmar-t'ho.
--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
--
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere.nubiola@gmail.comReply to: