[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Odio el ldapA Diumenge 16 Juliol 2006 01:15, Orestes Mas va escriure:
> Has mirat els /etc/security/* (en especial l'access.conf) ?

Si, 

és igual que el de la màquina de casa .... i res de res.

Leo
>
> Orestes
>
> En/na Leopold Palomo Avellaneda ha escrit:
> > Bé,
> >
> > abandono.... després de repassar tota la configuració, revisar tot, etc.
> > He descovert que al bash el meu fitxer profile i sempre em dona un error
> > al uns sessió:
> > -bash: [: : integer expression expected
> >
> > si el trec, ja no me'l dona.... però no crec que vingui d'aquí. Tinc un
> > problema a la màquina, puc entrar (m'autentifico) però no puc fer servir
> > res d'ella ni un ls) només root. O sigui, només l'usuari definit al
> > /etc/passwd, cap dels que estan definits al ldap. He repassat tots els
> > fitxers el /pam.d/ etc, i no he vist res. I no veig cap error.
> >
> > Algú té alguna idea?
> >
> > Gràcies,
> >
> > Leo

-- 
--
Linux User 152692
PGP: 0xF944807E
Catalonia

Attachment: pgpnvCH4TpfAx.pgp
Description: PGP signature


Reply to: