[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fakeRAID



-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

En/na Jaume Sabater ha escrit:
> Jhums...
> 
> No tinc ni ideia de com funciona la FakeRAID, però suposo que deu fer el raid 
> per hardware oi? Si no és així, el sr. Funollet té raó, la CPU anira igual 
> que un softRAID. Si la controladora pot fer ella el RAID anirà més ràpid que 

teniu tota la raó, ho deixarem en un softraid normal de
tota la vida.

gràcies.
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.2.2 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFEoNUvVfvsWQAffzIRAr6QAKDg8OCrOjlOv3lGwAYh8kXy4NLrOACg057G
jY+64eGVHL+LiXXGmrlmaec=
=6a1z
-----END PGP SIGNATURE-----



Reply to: