[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ACPI sempre mostra la mateixa temp.Hola,

En època d'exàmens... hom sempre tendeix a fer coses que normalment no faria :-)

En el meu cas, he connectat al servidor un display 7 segments connectat al port paral·lel i un programet en C que monitoreja la temperatura de l'ACPI i la mostra pel display. (Com que és tant sols un dígit ho mostra "en sèrie": "3" -> "7" -> "C" --> i torna.

A l'exemple he posat 37ºC, però és que el problema és que SEMPRE mostra aquesta temperatura.

andreu@delhi:~$ acpi -t
No support for device type: battery
     Thermal 1: ok, 37.0 degrees C

Realment el meu programet llegeix el fitxer de /proc:

andreu@delhi:~$ cat /proc/acpi/thermal_zone/THRM/temperature
temperature:             37 C

Pos eso... sempre 37º... li foti càrrega a l'ordinador.. o en descans. Mai he vist ni 36.. ni 38.

Alguna idea??


Andreu Bassols i Alcón
Webmestre d'Eines: http://www.eines.info
Weblog personal: http://raims.eines.info
Usuari Linux #291715
Clau GnuPG: 0xCE96500B


Reply to: