[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ajuda OOoEl dt 23 de 05 del 2006 a les 20:18 +0200, en/na rpb va escriure:
> > 
> > Un symlink /usr/lib/openoffice/help/ca cap a l'idioma que convingui --que sí 
> > té paquet i l'hem instal·lat-- sembla que funciona, però ja és prou net 
> > fer-ho així? :)
> > 
> 
> com es diu el paquet d'ajuda en català, i des d'on el puc baixar? i a on
> s'instala per qué després l'assenyali amb el simlink que dius?
> 
> rpb
> 

fins on jo sé no existeix aquest paquet d'ajuda. Això el que permet és
que quan demanis l'ajuda des de l'OpenOffice et mostri l'ajuda amb
l'idioma al qual hagis fet l'enllaç. Per exemple:

/usr/lib/openoffice/help# ln -s ./en ./ca

/usr/lib/openoffice/help# ls -l
total 44
lrwxrwxrwx 1 root root     4 2006-05-23 21:55 ca -> ./en
drwxr-xr-x 9 root root  4096 2006-05-23 21:55 en
drwxr-xr-x 9 root root  4096 2006-02-15 23:17 es
-rw-r--r-- 1 root root 34380 2006-03-03 09:39 main_transform.xsl

en aquest cas l'ajuda surt en anglès (cal tenir instal·lat el paquet de
l'ajuda en anglès)... 

JordiReply to: