[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: Acceleracio 3D en Debian sargeEl Tue, Apr 18, 2006 at 04:26:49PM +0200, Arnau ens deleità amb les següents paraules:
> No n'estic segur, pero crec que el driver NFORCE no és especificament 
> gràfic. Crec que és quelcom semblant a un xipset integrat a la placa 
> base que ofereix varies millores com capacitat de dual-channel a les 
> rams, so integrat, posibilitat de video integrat, etc..
> 
> Així, si el que vols és activar el 3D de la targeta em sembla que 
> hauràs de buscar el driver NVIDIA.

jo diria que si

[...]
>> Els passos són:
>>
>> 1. Descarreguem el driver oficial de la pagina de Nvidia
>>
>> http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
>>
[...]
>>
>> 7. Anem al directori i executem el driver de Nvidia:
>> cd /home/debian/sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-7667-pkg1.run
>>
>> 8. S'executara un menu en mode ncurses i nomes caldra moures i acceptar 
>> les opcions amb el tabulador i el les tecles de cursor, es probable que 
>> nomes arrencar aquet menu ens doni un error, si no es referent als 
>> sources/headers del kernel l'ignorem completament
>>
>> 9. Un cop fet aixo editem amb el nostre editor favorit l'arxiu XF86Config-4:
>> vim /etc/X11/XF86Config-4 i busquem a la seccio Driver "nv" o "vesa" i 
>> ho substituim per "nvidia" 
>> despres anem a la seccio Modules i habilitem/afegim Load "glx" i 
>> eliminem/deshabilitem load "drl" i load "Glcore" 
>> gravem l'arxiu XF86Config-4 i sortim :wq 
>> 10. Executem un init 5 o be reinciem la maquina "reboot" si ens trobem 
>> en mode recovery
>>
[...]
>>
>> El dubte 1 és:
>>
>> Si en fer un:
>> $ cat /proc/version 
>> Linux version 2.6.8-2-686 (horms@tabatha.lab.ultramonkey.org) (gcc 
>> version 3.3.5  (Debian 1:3.3.5-12)) #1 Thu May 19 17:53:30 JST 2005
>>
>> D'on trac el kernel source per al meu sarge ? 
>> He executat synaptic i no apareix cap kernel-source ni instal·lat ni per 
>> instal·lar , si apareix el kernel-headers 2.6.8.2. 
>> Afegesc d'algun repositori el camí per carregar el kernel-source ?
>>
>> El dubte 2 és:
>> La meva nvidia és:
>> lspci:
>> 0000:01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV34 [GeForce 
>> FX 5200] (rev a1) 
>> El minitutorial de dalt parla d'un driver :
>> NVIDIA-Linux-x86-1.0-7667-pkg1.run
>>
>> Però jo he baixat el driver:
>> NFORCE-Linux-x86-1.0-0310-pkg1.run
>>

si el que relment vols es l'accelereacio grafica de nvidia, pots o be 
instal.lar-te algun paquet precompilat d'aquests drivers que ofereix debian 
nvidia-kernel-[legacy-]-* o be instal.larho des de module-assistant, que es 
baixara el nvidia-source i el compilara per al kernel que estas utilitzant

despres d'aixo nomes cal canviar al fitxer de configuracio de les Xs 
(segurament deus tenir Xorg, aixi que es /etx/X11/xorg.conf) i posar 
'Driver "nvidia"' a la seccio 'Device'

apa!

-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 Tollbooth
 
 Listening: Bathory (Destroyer Of Worlds) - 13. Day Of WrathReply to: