[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

mhz portatilbones,
abans quan tenia una distro senzilla instalada a la portatil podia veure
que el processador nomes treballava a 500-660mhz,
nomes pujava als 1.500mhz quan algun programa demanava mes potencia,
posem per cas el firefox quan carregava,

pero ara sempre es amunt els 1500mhz, fins i tot encara que sigui al
login kdm i encara no hagi entrat l'escriptori kde,

quins serveis o demonis pot demanar tal potencia continua?
com faig una cerca d'allo que demana tanta cpu?

(amb 'top' no tinc prou per saber qui demana tanta activitat...)

Dell Inspiron 700m
model name      : Intel(R) Pentium(R) M processor 1.60GHz
cpu MHz         : 1594.914
Linux version 2.6.12-10-386 (buildd@terranova) (gcc version 3.4.5
20050809 (prerelease) (Ubuntu 3.4.4-6ubuntu8.1)) #1 Sat Mar 11 16:13:17
UTC 2006


FrancescReply to: