[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema amb el localeOn Fri, Apr 07, 2006 at 04:19:19PM +0200, Benjamí Villoslada wrote:
>A Divendres 07 Abril 2006 08:28, Benjamí Villoslada va escriure:

>> Sembla que no importa donar-li més voltes, només esperar:
>> http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=361091

>Jaume: em penso que caldrà ser molt selectiu a l'hora de fer upgrades :)  

aptitude install apt-listbugs

També recomano aptitude install apt-listchanges. I si vols sobreviure dins
unstable t'has de sotscriure a debian-devel-announce.

-- 

The effort of using machines to mimic the human mind has always struck me
as rather silly: I would rather use them to mimic something better.Reply to: