[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: L'etern problema de CUPS



Bones,
si no recordo malament la configuració de cups (/etc/cups/cupsd.conf) es
similar a la d'apache en quant a protecció.
Recalco lo de si no recordo malament, hauria d'haver-hi una directiva del
pal...
    <location /jobs>

i dins hi poses el que vulguis per a permetre l'accés a aquesta "carpeta":
    <location /jobs>
        AuthType Basic
        Require User ....
        man cupsd.conf.. . xD
    </location>

Posant els permisos adients als usuaris que vulguis podran esborrar els
treballs que no vulguin. Espero que sigui un inici d'ajuda :)

Xavi

PS: se d'algunes distros (debian no crec) que toquetegen el cups per a que
per defecte només es pugui accedir a l'administració del cups amb l'eina
gràfica de torn (kprinter, printer de gnome...)


On 4/3/06, Lluis < xscript@gmx.net> wrote:
El Mon, Apr 03, 2006 at 01:46:00PM +0200, Benjamí Villoslada ens deleità amb les següents paraules:
> El Dilluns, 3 de Abril de 2006 12:40, Lluis va escriure:
>> Alguna idea de per on poden venir els problemes?
>
> A l'interfície d'administració web (http://adreça-servidor:631 ) pots gestionar
> els treballs.  Esborrant-lo deixa de sortir cap a l'impressora.  Cal que
> l'apaguis, perquè tenen memòria.
>
> Potser cal que donis la contrasenya del root del CUPS, que es canvia amb
> lppaswd.

res, en principi lprm i cancel eliminen el treball de la mateixa forma que
la interficie web... pero ho acabo de provar i resulta que no es aixi!

si elimino un treball des de la web funciona, pero no es pas aixi per linia
de comandes o, per exemple, la interficie d'administracio dels treballs
d'impressio que proporciona gnome, que es el que els he instal.lat, aixi
que no es molt normal...

be, com a minim funciona, pero no entenc pq la web ho fa be i la resta de
programes client no...

el problema: cal primer haver entrar com a administrador, cosa que
requereix saber el passwd de root de la maquina, i no ho trobo normal... no
fan falta tants privilegis per cancel.lar un treball en condicions... si
abans no he entrat com administrador, al cancel.lar em dona un
'client-error-forbidden'

apa!

--
"And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
something new, the whole world becomes that much richer."
-- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
Tollbooth

Listening: Conderella (Long Cold Winter) - 08. Coming Home


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org



Reply to: