[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: asignar programes a grups d'usuarisEl Sun, Apr 02, 2006 at 02:54:36PM +0200, juan perez ens deleità amb les següents paraules:
> Hola a tots:
> Tinc un ordinador amb debian sarge on hi han instal·lats programes infantils 
> i altres d'adults ( de sang i fetge ) , voldria saber com puc asignar uns 
> programes als usuaris adults per tal que els usuaris menors no puguin 
> executar-los. Hi ha varis usuaris adults , menors i programes. Com puc fer 
> això de la forma més senzilla posible ? 
> Algú sap com fer això ?

per aixo estan els permisos

doncs crees un grup per a cada tipus d'usuari, i canvies el grup dels 
executables que vols segons quin grup vols que els pugui utilitzar, 
aleshores dones permisos d'execucio per a 'owner' i 'group' i treus els de 
'other'

si algun executable pot pertanyer a mes d'un grup, aleshores ja es complica 
la cosa, i tens dues solucions:
 - utilitzant un grup per a cada possible combinacio de pertinenc,a als 
  grups:
   grups: a , b
   combinacions: !a_!b , !a_b , a_!b , a_b
 - utilitzant ACLs al sistema de fitxers, que permeten fer aixo de manera 
  menys retorc,ada

apa!

-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 Tollbooth
 
 Listening: Dimmu Borgir (Enthrone Darkness Triumphant) - 09. Prudence's FallReply to: