[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb XOn 3/22/06, Pere Nubiola Radigales <pere.nubiola@gmail.com> wrote:
 
Envia un lspci i el teu xorg.conf i potser ete podrem ajudar una mica mes.

No he vist el correu que dius (nvidia i chipset ATI); potser fa massa poc que estic subscrit :P

No he provat amb el driver de nvidia de la seva pàgina, però m'hi poso ara mateix!

Gràcies!

lspci --------------------------------------------------------------------------------------------------------
0000:00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 02f1 (rev a2)
0000:00: 00.1 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 02fa (rev a2)
0000:00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 02fe (rev a2)
0000:00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 02f8 (rev a2)
0000:00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 02f9 (rev a2)
0000:00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 02ff (rev a2)
0000:00:00.6 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 027f (rev a2)
0000:00:00.7 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 027e (rev a2)
0000:00:02.0 PCI bridge: nVidia Corporation: Unknown device 02fc (rev a1)
0000:00:03.0 PCI bridge: nVidia Corporation: Unknown device 02fd (rev a1)
0000:00:04.0 PCI bridge: nVidia Corporation: Unknown device 02fb (rev a1)
0000:00:05.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation: Unknown device 0242 (rev a2)
0000:00:09.0 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 0270 (rev a2)
0000:00:0a.0 ISA bridge: nVidia Corporation: Unknown device 0261 (rev a2)
0000:00:0a.1 SMBus: nVidia Corporation: Unknown device 0264 (rev a2)
0000:00:0a.2 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 0272 (rev a2)
0000:00:0b.0 USB Controller: nVidia Corporation: Unknown device 026d (rev a2)
0000:00:0b.1 USB Controller: nVidia Corporation: Unknown device 026e (rev a2)
0000:00:0d.0 IDE interface: nVidia Corporation: Unknown device 0265 (rev a1)
0000:00:0e.0 IDE interface: nVidia Corporation: Unknown device 0266 (rev a1)
0000:00:10.0 PCI bridge: nVidia Corporation: Unknown device 026f (rev a2)
0000:00:10.2 Multimedia audio controller: nVidia Corporation: Unknown device 026b (rev a2)
0000:00:14.0 Bridge: nVidia Corporation: Unknown device 0269 (rev a1)
0000:00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 NorthBridge
0000:00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 NorthBridge
0000:00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 NorthBridge
0000:00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 NorthBridge

xorg.conf: ------------------------------------------------------------------------------------------------
(linies comentades esborrades)
Section "Files"
    FontPath    "/usr/share/X11/fonts/misc"
    FontPath    "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
    FontPath    "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath    "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath    "/usr/share/X11/fonts/Type1"
    FontPath    "/usr/share/X11/fonts/CID"
    FontPath    "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
    FontPath    "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
        # paths to defoma fonts
    FontPath    "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
    FontPath    "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d /dirs/CID"
EndSection

Section "Module"
    Load    "GLcore"
    Load    "i2c"
    Load    "bitmap"
    Load    "ddc"
    Load    "dri"
    Load    "extmod"
    Load    "freetype"
    Load    "glx"
    Load    "int10"
    Load    "type1"
    Load    "vbe"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier    "Generic Keyboard"
    Driver        "kbd"
    Option        "CoreKeyboard"
    Option        "XkbRules"    "xorg"
    Option        "XkbModel"    "pc105"
    Option        "XkbLayout"    "es"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier    "Configured Mouse"
    Driver        "mouse"
    Option        "CorePointer"
    Option        "Device"        "/dev/input/mice"
    Option        "Protocol"        "ImPS/2"
    Option        "Emulate3Buttons"    "true"
    Option        "ZAxisMapping"        "4 5"
EndSection

Section "Device"
    Identifier    "NVIDIA Corporation NVIDIA Default Card"
    Driver        "nvidia"
    BusID        "PCI:1:0:0"
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier    "Generic Monitor"
    Option        "DPMS"
    HorizSync    28-51
    VertRefresh    43-60
EndSection

Section "Screen"
    Identifier    "Default Screen"
    Device        "NVIDIA Corporation NVIDIA Default Card"
    Monitor        "Generic Monitor"
    DefaultDepth    24
    SubSection "Display"
        Depth        1
        Modes        "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth        4
        Modes        "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth        8
        Modes        "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth        15
        Modes        "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth        16
        Modes        "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth        24
        Modes        "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
EndSection

Section "ServerLayout"
    Identifier    "Default Layout"
    Screen        "Default Screen"
    InputDevice    "Generic Keyboard"
    InputDevice    "Configured Mouse"
EndSection

Section "DRI"
    Mode    0666
EndSection


Reply to: