[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ombres i tranparències a X.orgm'autoresponc minimament:
He conseguit transparencies i ombres a l'escriptori KDE des del centre de control (Window Behaviour). També les he conseguit amb enlightenment (Dropshadows). Pero l'unica cosa que volia, conseguir-ho a gnome, no ho he pogut fer XD. Es necessari descarregar uns paquets anomenats xcompmgr i transset que desgraciadament son molt experimentals XD (De fet, ho vaig fer fa molt de temps i ara ja no ho recordaba.)

On 3/13/06, Fran Hermoso <franhp@gmail.com> wrote:
Fa molt de temps, existien ombres i transparencies per X.org. Ara, amb aixó del XGL tot ha quedat una mica desaparegut i fins i tot les eines necessàries (xcompmgr i transset) no hi son als repositoris de debian etch. Algú sap que se n'ha fet i com podria activar-ho. Repeteixo que no em refereixo a XGL (per cert, una bona opcio si heu de formatejar XD)

--
--------------------------------------------------------------
Fran Hermoso               franhp.blogspot.com
--GraP--                         grap.thruhere.net
Usuari de Catux nº39             Manresa
Linux member #362209                Barcelona    
-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
Fran Hermoso               franhp.blogspot.com
--GraP--                         grap.thruhere.net
Usuari de Catux nº39             Manresa
Linux member #362209                Barcelona    
---------------------------------------------------------------
Reply to: