[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Portàtil problemàtic amb debianEn/na Jaume Sabater va escriure el dia Thu, Mar 09, 2006 at 12:33:31PM +0100 :
> El Dimecres 08 Març 2006 22:31, Guillem Hernandez Sola va escriure:
> > fermi linuxer wrote:
> > > Hola,
> > >
> > > Tinc un portàtil samsung r50 que m'està donant bastants problemes.
> > >
> > > 1. Cada cop que arrenco el linux, comparteix disc dur amb windows xp
> > > home, he de configurar la configuració de xarxa i l'hora.
> >
> > això de l'hora passa sempre.
> > apt-get install ntpdate
> 
> Sense tenir la configuració de xarxa no li funcionarà el ntp-date ¬__¬
> 
Hola,

Amb aixó tens rao.

> Fermí: Uses dhcp o configuració estàtica? Si és la segona opció, perquè no ens 
> mostres el contingut de /etc/network/interfaces?
> 
> Que sense informació només podem fabular teories sense massa fundaments...

Bé el problema de la xarxa s'ha solucionat desinstalant el programa 
laptop-detect. Va ser desinstalar, tornar a configurar, reiniciar i 
mantenir-se la configuració.

Quan tingui un moment, t'enganxo el text i m'expliques quina informació 
pots treure.

Gràcies.

> -- 
> :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
> :: Jaume Sabater
> :: administrador de sistemes
> :: jaume@argus.net
> 
>   argus.net TECNOLOGIA CREATIVA 
>   "creant en la web des de 1995"
> 
>   www.argus.net | tel: 932 92 41 00 | fax: 932 92 42 25 | info@argus.net
>   Avgda. Marquès de Comillas, 13 (Poble Espanyol) | 08038 | Barcelona
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: