[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: algu fa servir la meva wlan!!!A Diumenge 05 Març 2006 07:09, rpb va escriure:
> 
> > 
> > El més interessant seria poder configurar les polítiques de qualitat de 
servei 
> > (QoS) que alguns routers moderns comencen a dur incorporats. D'aquesta 
manera 
> > tot el trafic de la teva ip tendria màxima prioritat i la resta empraria 
> > l'amplada de banda restant, però no sé si el teu router suporta aquestes 
> > funcionalitats.
> > 
> 
> Tinc tres opcions per QoS: UBR, CBR, VBR.
> Però enlloc trobo què representen, totes les explicacions que trobo al
> manual que m'he baixat de dlink son que no toqui res (per defecte UBR)
> si el proveïdor no diu una altra cosa. I de parlar amb els "tècnics" de
> ya.com, doncs... jijiji, jojojo, JAJAJA (perdoneu, és riure histèric..)
> 
No, aquestes opcions que anomenes crec que no tenen res a veure amb la 
qualitat del servei, sinó amb els paràmetres de la sincronització de la teva 
línia ADSL amb la central. No ho toquis o perdràs la connexió.
Jo em referia a establir un sistema de prioritats o cues prioritzades per 
controlar el trafic.
Si el router no ho porta incorporat, no ho podràs fer. Per cert, si 
t'interessa, he buscat i els darrers routers de US Robotics si que ho porten.

Pau Tallada.
-- 
*-------------------------------------------------*
| Linux User : #345498 (http://counter.li.org)  |
| GPG Key : 0xC2E6DD29 (http://www.keyserver.net) |
| Correu-e : pau_tallada AT telefonica DOT com  |
|                         |
| Col·laborador de l'equip KDE en català     |
|   http://ca.i18n.kde.org/           |
*-------------------------------------------------*

Attachment: pgpnSoZZVN5Fs.pgp
Description: PGP signature


Reply to: