[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Falta d'ortografia locale debian-camv: en establir els permissos de «/mnt/dos/mp3(...) -> PERMISOS

Si algu encarregat ho llegeix...ja sap què haurà de fer.

Salut

Reply to: