[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema amb les X (No es troba monitor)A Dissabte 28 Gener 2006 10:25, Andreu Bassols Alcón va escriure:
> Hola,
>
> El numero de bus normalment l'has de deixar en blanc (prement return).
>
> I per orientar-te a escollir la tarja que tens, executa la comanda "lspci"
> i et sortirà quelcom així:
>
> 0000:01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc 3D Rage Pro
> AGP 1X (rev 5c)
>
>

Es podria afegir que, en tot cas, el número de bus és el número que et surt al 
principi de la sortida de "lspci", és a dir, que en l'exemple anterior quan 
et pregunti el número de bus pots posar "1:0:0"

-- 
******************************************************
* Orestes Mas Casals                                 *
* Universitat Politècnica de Catalunya               *
* Linux User 285092  http://counter.li.org           *
* Clau pública PGP: 0x97451E6A a http://pgp.mit.edu/ *
******************************************************

Attachment: pgpMmav3xuTJg.pgp
Description: PGP signature


Reply to: