[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Temperatura disc durHola,

On Jan/25/2006, Jaume Sabater wrote:
> Que és alumne teu?

no, és el meu germà (veure cognoms)

En pocs dies s'ha apuntat a quasi totes les llistes que estic, sembla
:-)

Pilota perqué sé que vol que faci alguna cosa per ell...

> > On Jan/25/2006, Jordi Pina Estany - Pinucset wrote:
> > > Interessant article!
> >
> > pilota!!!
> >
> > Que em persegueixes o qué?
> >
> > XDDDDDDD

-- 
Carles Pina i Estany		GPG id: 0x8CBDAE64
	http://pinux.info	Manresa - BarcelonaReply to: