[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[laquimera@0k.hn.org: kernelpanic >>> curs shell scripts]He pensat que potser li podria interessar a algu.
Si, es un curs repetit, pero com que l'ultim cop es va quedar gent sense 
plac,a, doncs es torna a repetir :)

apa!

----- Forwarded message from laquimera@0k.hn.org -----

http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/Activitats/CursShellScripts
------------------------------
CURS SHELL-SCRIPTS

kernelpanic donarà un curs de programació del llenguatge de 
l'intèrpret de comandes bash de GNU/Linux a La Quimera

OBJECTIUS:
El curs pretén ser una ajuda per a aquelles persones que, tenint 
petites nocions de programació i uns coneixements genèrics de 
UNIX, volen usar el llenguatge que ofereix la shell per fer 
scripts que els facilitin la vida ;-)

CONTINGUTS:
 1.conceptes bàsics
  1.1.variables
  1.2.substitució de variables
  1.3.substitució de comandes
  1.4.caràcters especials
  1.5.redireccionament e/s
  1.6.filtres
  1.7.tuberies (pipelines)
 2.programació de shell-scripts
  2.1.execució shell-scripts
  2.2.depuració shell-scripts
  2.3.comentaris
  2.4.paràmetres i variables especials
  2.5.instruccions e/s
  2.6.expressions numèriques
  2.7.operadors
  2.8.especificació de condicions
  2.9.estructures alternatives
  2.10.estructures iteratives
 3.una mica més
  3.1.taules
  3.2.funcions
  3.3.expressions regulars
  3.4.comandes mooolt útils
  3.5.una mica de color...

FUNCIONAMENT:
Cada participant del curs disposarà d'un ordinador per tal de 
poder anar practicant tot allò que es va explicant. Per tant, 
les places són limitades.
Les sessions seran de dues hores de les quals com a màxim una 
serà teòrica. L'altra serà pràctica.
S'animarà a cada participant a que vingui a les sessions de 
kernelpanic per acabar d'assolir i/o transmetre tot allò que ha 
après.

DIES i HORES:
els dimarts: 7/2, 14/2, 21/1, 28/1 i 7/3
horari: de 20:00 a 22:00

INSCRIPCIÓ:
de dimecres a divendres de 19:00 a 22:00 abans del 2/2
hi haurà d'haver un mínim de 5 participants per tal que es doni 
el curs
màxim 7 places

LLOC:
La Quimera
C/Verdi 28 baixos dreta

PER MÉS INFORMACIÓ:
contactar amb laquimera (at) 0k.hn.org

----- End forwarded message -----

-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 TollboothReply to: