[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Fora de tema] 2n SAX: Salut, Amor i XarxaBenvolguts/des

Per segon any, les comunitats sensefils catalanes organitzen el SAX
(Salut, Amor i Xarxa!) per tal de compartir/coordinar experiències i
coneixements entorn de les xarxes sensefils ciutadanes. 

Aquest és el formulari d'inscripció:

http://guifi.net/ca/FormulariSAX2006 

i per veure qui hi està registrat i/o si s'han guardat bé les vostres
dades: 

http://guifi.net/ca/InscritsSAX2006 

i per si algú encara no sap de què va el SAX: 

http://guifi.net/ca/SAX2006

-- 
 .''`.   
: :' :  Usuari Jabber:
`. `'`   ataro@12jabber.com  
 `-    
Debian - when you have better things to do than fixing a system

jordi a matarosensefils net

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: