[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

no rebo els missatges de la llistaSeguiré la vostra resposta per la web, doncs des del 2 de gener no rebo
missatges de la llista. La meva connexió és amb ya.com, per si algu té
la mateixa...no fos cas que el filtre de ya.com els considerés spam i no
m'arribin. A algú li ha passat el mateix?Reply to: