[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: perdoEl dimecres 18/01/06, a les 14:59 (+0100), Jaume Sabater va escriure:
> El Dimecres 18 Gener 2006 13:47, Ernest Adrogué va escriure:
> > Hi ha una dita, que és "RTFM", o "Read The Fine Manual",
> 
> Fine??? Fine?????? No era Fucked?

Està obert a la interpretació :)

-- 
ernest
 
	"All the people look well in the dark."
		—The Velvet UndergroundReply to: