[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gdm stopno seria més facil fer un simple "/etc/init.d/gdm stop" com a root
on gdm pot ser xdm, kdm, etc. ???
més simple i no fa falta tocar tant
--
---------------------------------------------------------------------------
-- GraP --
Linux member nº 362209
Catux member nº 38 --> grap at catux dot org
http://grap.thruhere.net
Reply to: