[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Compilar kernelEl Tue, Nov 22, 2005 at 11:36:46AM +0100, Josep Molero i Puig ens deleità amb les següents paraules:
[...]
> El segon cop que ho he fet (el darrer) he fet servir el fitxer de 
> configuració que portava la distribució Debian/GNU Linux. A la carpeta 
> /boot hi ha el fitxer config-2.4.27-2-386; l'he copiat a la carpeta 
> /usrc/src/linux-2.6.13.2/output donant-li el nom de .config. Al engegar 
> el programa de configuració del nucli "make o=/linux/output menuconfig" 
> li dic que vull carregar un fitxer existent. Carrego el .config (que de 
> fet és una còpia del /boot/config-2.4.27-2-386) i la única cosa que 
> canvio és que el tipus de processador és un Pentium-4. No toco res més. 
> Surto guardant els canvis i faig tot el procés de compilació que he 
> detallat abans. El resultat és el mateix... no tinc xarxa ni só.
> 

Be, sobre la configuracio del nucli, doncs no se pas que es el que et deu 
fallar (si hi ha sispositius que no et funcionen, pero que si que ho feien 
amb un nucli fet per la gent de debian, jo crec que a la forc,a es que has 
eliminat alguna cosa necessaria), pero sobre el proces de compil.lacio i 
instal.lacio, si que et puc dir que has utilitzat la manera "directa".

El que vull dir amb aixo es que debian duu certes "ajudes" a aquest proces 
que potser et poden fer la vida mes facil (o te la poden complicar 
a-la-debian ;))

1) Instal.lar un paquet que proveeixi el paquet virtual linux-tree 
  (linux-tree-2.6.12, per exemple)

2) Instal.lar altres paquets amb fonts per a moduls "externs", que no venen 
  de serie amb el nucli (com podrien ser nvidia-kernel-source o 
  linux-wlan-ng-source), i altres "patches" que vulguis (com 
  kernel-patch-lkcd, kernel-patch-wrr, kernel-patch-debianlogo,...)

3) Instal.lar kernel-package

4) Descomprimir tot el que vegis que hi ha de comprimit a /usr/src (que 
  seran les fonts del nucli i les fonts dels moduls externs)

5) Configurar el nucli

6) Executar make-kpkg amb els seus corresponents parametres, que et 
  generara un paquet debian amb el nucli i un altre amb tots els moduls 
  que hagis configurat al nucli, juntament amb els moduls externs que 
  hagis sel.leccionat (com a parametres del make-kpkg)

Si el que vols es configurar un nucli igual que el de debian, pots agafar, 
com molt be has dit, el fitxer /boot/config-<versio>, o el /proc/config.gz 
(que correspon a la configuracio utilitzada pel nucli que actualment estas 
utilitzant), i despres anar retallant allo que saps que no utilitzaras 
(debian posa un munt de drivers com a moduls per gairebe tots els 
dispositius que suporta el nucli)

Si els moduls externs no els vols compilar juntament amb el nucli, sino que 
ho vols fes despres o per separat, pots utilitzar el paquet 
module-assistant, que permet sel.leccionar, baixar i compilar els moduls 
externs d'una forma molt senzilla i sense haver de tocar el nucli actual

Per cert, si generes el nucli amb make-kpkg, quan instal.les el paquet, 
aquest ja s'encarrega d'actualitzar el menu.lst del grub ;)

Be, doncs crec que no m'he deixat res.

Ah, si! Si no vols recompilar el nucli, sempre pots instal.lar-te algun 
paquet que proporcioni linux-image (com podria ser linux-image-2.6.12-686)

apa!

-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 Tollbooth

Attachment: pgpVuW3rTXyfv.pgp
Description: PGP signature


Reply to: