[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: prova de missatgeEl mié, 02-11-2005 a las 12:57 +0100, rpb escribió:
> AIXÒ ÉS NOMÉS UNA PROVA
> 
> Fa molts dies que no rebo res de la llista i faig una prova.

Crec que és més útil anar als arxius de la llista [1], per mirar si
realment passa alguna cosa (que no reps els correus per exemple), o si
no hi ha tràfic en la llista.


[1] http://lists.debian.org/debian-user-catalan/Reply to: