[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

placa base NF4UK8AAK8AA¿Algu de la llista te instalada debian en una placa base WinFast
NF4UK8AA AMD64? Nomes consegueixo que em funcione debian-amd64 posant la
ram en mode signal-channel y no consegueixo que em funcione en mode
Dual-channel. ¿Si ho has aconseguit com tens configurada la bios?Reply to: