[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: libncurses5segons l' apt-file l'ldconfig es a libc6 per cercar arxius i paquets en
debian pots fer servir tant l'apt-file com cercar a la web
http://www.debian.org/distrib/packages

Salut

El dv 21 de 10 del 2005 a les 19:33 +0200, en/na Jordi Valverde va
escriure:
> És una debian o un succedani?
> 
> mira de re-instal·lar el paquet que conté ldconfig. No sé quin es ara.
> Algún llister ho sap?
> o si no busca'l a google.
> 
> Salutacions,
> Jordi.
> 
> 2005/10/21, Robert Garrigós Castro <robert@cataloniahosting.com>:
> > Illegal instruction
> >
> > Jordi Valverde wrote:
> >
> > >Així a bote pronto.
> > >
> > >
> > >No.
> > >
> > >Si executes "ldconfig -vvv" què passa?
> > >
> > >Salutacions,
> > >Jordi.
> > >
> > >2005/10/21, Robert Garrigós Castro <robert@cataloniahosting.com>:
> > >
> > >
> > >>He fet un upgrade amb apt-get i tinc un error:
> > >>
> > >>Setting up libncurses5 (5.4-9) ...
> > >>/var/lib/dpkg/info/libncurses5.postinst: line 6:  1201 Illegal
> > >>instruction     ldconfig
> > >>dpkg: error processing libncurses5 (--configure):
> > >> subprocess post-installation script returned error exit status 132
> > >>Errors were encountered while processing:
> > >> libncurses5
> > >>E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
> > >>
> > >>Algú sap què em passa?
> > >>
> > >>Robert
> > >>
> > >>
> > >>
> > >>
> > >>--
> > >>To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > >>with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> > >>
> > >>
> > >>
> > >>
> > >
> > >
> > >--
> > >If my answers frighten you then you should cease asking scary questions.
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> >
> 
> 
> --
> If my answers frighten you then you should cease asking scary questions.
> Reply to: