[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Quins packages tinc instal.lats de la unstable ?apt-cache policy `COLUMNS=120 dpkg -l|cut -d" " -f3` 

amb AWK o PERL podries fer-ho més intel·ligent (no haver de revisar un per un) 
però no ho tinc per la ma

salut

A Divendres 07 Octubre 2005 12:37, Albert Farrés va escriure:
> 2005/10/7, Francesc Guasch <frankie@etsetb.upc.edu>:
> > -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> > Hash: SHA1
> >
> > Hola. Tinc una màquina a la que voldria veure si tinc
> > algun package instal.lat que no fos de la stable.
>
> amb 'dpkg -l' treus un llistat de tots els paquets però no diu res de
> la distribució, rebuscant pel man potser trobes algun flag.
>
> > Com ho podria fer ?
> > -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> > Version: GnuPG v1.2.5 (GNU/Linux)
> > Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org
> >
> > iD8DBQFDRh3LVfvsWQAffzIRAvYwAKDamXcnWG7eZh1HuT17nS5RmMzCoACfb21F
> > j+GPyAeG0aHtutDplcyhI40=
> > =43SU
> > -----END PGP SIGNATURE-----
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.orgReply to: