[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: EPSON DX800perfecte. Tenen suport per l'impresora peró no per l'escaner. Potser a una nova releese
pere cert el model es DX4800 i no DX800 COM erroneament he escrit

Sergio Boix va dir:
> Bon dia,
> 
> Pots mirar ací també
> 
> http://www.avasys.jp/english/linux_e/index.html
> 
> on tenen drivers per les epson
> 
> 2005/10/4, pere.nubiola@menta.net <pere.nubiola@menta.net>:
>>
>> Francesc Guasch va dir:
>> > En/na pere.nubiola@menta.net ha escrit:
>> >> Aprofitan la oferta de la vanguardia he comprat una epson dx800
>> (Scaner
>> >> + impresora)
>> >> He estat buscvan a google i no trobo res. Sap algu quins drivers
>> >> necesito
>> >
>> > has mirat aqui ?
>> >
>> > http://www.linux-printing.org/
>> >
>> Si
>> --
>> ___________________________
>> Pere Nubiola Radigales
>> Tlf: +34 656316974
>> e-mail: pere.nubiola@menta.net
>>
>>
>> --
>> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
>> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
>> listmaster@lists.debian.org
>>
>>
--
___________________________
Pere Nubiola Radigales
Tlf: +34 656316974
e-mail: pere.nubiola@menta.netReply to: