[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Kernel, pas a pasBé...
Després d'haver llegit els suggeriments sobre el tema dels nVIDIA i de
compilar cap aquí i cap allà, crec que si he de prendre mal, val més que ho
faci de debó.

Així que ... posats a compilar, per què no compilar un nou kernel i fem una
festa després ?
Quina versió gasteu de kernel ?
Paga la pena  ? (Suposo que per perdre la por sí que paga la pena ... no ?

He descarregat dos fitxers a la meva carpeta /home/josep
Els fitxer són :

http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.13.2.tar.bz2
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/patch-2.6.13.2.bz2

Sembla que la darrera versió stable és la 2.6.13.2 i a més, hi ha un patch,
com podeu veure en el segon link.
Ara toca descomprimir... algun lloc en especial o on vulgui ?
Si ho vull fer a /usr/src, sembla que he de traballar com a root i potser és
mal rollo, no ?
(De moment ho he descomprimit a la meva /home/josep/linux_kernel_2.6.13.2)

Algun suggeriment a partir d'ara ?


--------------------------------------
Josep Molero i Puig
josep.molero@sp.procap.com

Departament d'Informàtica
- PROCAP Llagostera -
Reply to: