[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Continuem amb Squidvolia dir "atreviment"...suposo que està clar, aquestes hores del mati...

2005/8/24, March gmail <march.masip@gmail.com>:
> mmm, perdoneu el meu "atrviment" però diria que no és problema del
> proxy...si només t'ho diu en aquesta pàgina i/o domini....
> 
> 2005/8/23, Ramon Cuñe <ramoncunye@hotmail.com>:
> > Ja he configurar el cache_peer, però ara tinc el problema que segons quina
> > pàgina visito em funciona bé, i d'altres em van malament i em donen aquest
> > error:
> >
> > ERROR
> > The requested URL could not be retrieved
> >
> > While trying to retrieve the URL:
> > http://www.lamalla.net/especials/fotosmon/p50/galeria.asp?
> > The following error was encountered:
> > ·       Connection Failed
> > The system returned:
> >     (111) Connection refused
> > The remote host or network may be down. Please try the request again.
> >
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> >
> >
> 
> 
> --
> Salut,
> 
> March.
> ---------------------------------------------
> http://marchonlinux.lamevaweb.info/
> http://2emes.webcindario.com/
> Linux registered user: #356760
> ---------------------------------------------
> 


-- 
Salut,

March.
---------------------------------------------
http://marchonlinux.lamevaweb.info/
http://2emes.webcindario.com/
Linux registered user: #356760
---------------------------------------------Reply to: