[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

NetLimiterHola,

sabeu d'algun programa per a controlar l'ample de banda per connexiò a l'estil del NetLimiter? (Encara que no sigui gràfic)
El voldria per controlar les connexions sobre Squid.


Gràcies,
Ramon
Reply to: