[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: php + mysql???



Per instal·lar-ho no necesistes documentació
apt-get install php4 php4-mysql mysql-server libapache2-mod-php4

Tot pot canviar segons les versions que vulguis:
libapache2-mod-php4 pot ser libapache-mod-php4 si és l'apache 1
php4 i php4-mysql pot ser php3 o php5 segons la versió de php que vulguis
mysql-server pot ser mysql-server-4.1 o mysql-server-5.0

Amb la configuració per defecte ja podràs funcionar. No ho recordo però
l'únics que caldria que fessis és donar-li un password al root del mysql
i ja està.

Salut !

En/na david bayona ha escrit:
> Bones a tots... a veure si me podeu ajudar.
> necessitaria instal.lar l'apache i l'mysql en una
> debian sarge. I per fer-ho no disposo de internet.....
> o sigui que necessitaria un manual que no sigui
> online.
> he estat buscant per internet i no n'he trobat cap al
> igual que manuals de php. Algu me pot indicar una
> pagina web on hi hagi algun manual o on en puc trobar
> un.
> 
> gracies.
> 
> 
> 		
> ______________________________________________ 
> Renovamos el Correo Yahoo! 
> Nuevos servicios, más seguridad 
> http://correo.yahoo.es
> 
> 



Reply to: