[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: FW: Re: Actualitzar WoodyPotser ho has de fer amb:
apt-cdrom add

el Dimarts 02 Agost 2005 08:52, Ramon Cuñe va escriure:
> Segurament, no em vaig explicar prou bé. El que jo vull fer es actualitzar
> però desde CD, és a dir primer vull poder baixar les actualitzacions,
> copiarles en un CD i tot seguit poder instalar desde aquest CD.
>
> >From: Marc Orcau <budalokko@gmail.com>
> >Reply-To: Marc Orcau <budalokko@gmail.com>
> >To: debian-user-catalan@lists.debian.org
> >Subject: Re: Actualitzar Woody
> >Date: Tue, 2 Aug 2005 00:14:52 +0200
> >
> >Hola,
> >
> >El 1/08/05, Ramon Cuñe<ramoncunye@hotmail.com> escribió:
> > > Hola,
> > >
> > > m'agradaria saber com he de fer per actualitzar la meva instalació de
> >
> >Debian
> >
> > > Woody amb els ultims parxes desde CD.  M'agradaria poder baixar les
> > > actualitzacions i incorporarles.
> > >
> > > Gràcies.
> >
> >Potser no he entès el sentit de la teva pregunta, però no seria ficar
> >al sources.list algo així com:
> >
> >deb http://ftp.es.debian.org/debian/ woody main
> >deb http://ftp.es.debian.org/debian/ woody non-free
> >deb http://ftp.es.debian.org/debian/ woody contrib
> >deb http://security.debian.org/ woody/updates main
> >
> >i fer el clàssic
> >apt-get update
> >apt-get dist-upgrade
> >
> >Si vols veure el que actualitzes abans de fer-ho jo només ho se fer
> >amb el synaptic, clicant a personalitzat -> canvis marcats.
> >
> >Igual la pregunta era més complicada del que a mi m'ha semblat, no sé...
> >Bon estiu a qui faci vacances...
> >Marc///
> >http://www.odayla.com/

-- 
ID 0x834D5708
wget http://penedessensefils.net/clau_publica.asc

Attachment: pgp0MN3hybsnA.pgp
Description: PGP signature


Reply to: