[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problema amb dpkgpots probar d'esborrar el fitxer  /var/cache/apt/archives/dpkg_1.13.9_i386.deb 
i tornar-lo a baixar a veure que pasa, pero jo tambe crec que es per que 
barrejes stable, testing i unstable al sources.list

-- 

ID 0x834D5708
wget http://penedessensefils.net/clau_publica.ascReply to: