[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Deixar una sessió xfree obertaLo que necessites es diu "freenx". Encara no es estable del tot, pero funciona.

Salutacions,

   Quimi

Roger Masgoret Llovera wrote:

El cas és que utilitzo un ordenador de forma remota a
traves de XDCMP, m'agradaria poder deixar la sessió
oberta i poder-la recuperar en una connexió posterior,
alguna cosa similar a 'screen -r'.
Reply to: